No. Image Name Model Price Qty
1. no_image สร้อยคอวีเชฟจิ๋วดอกไม้ผ้าไหม สีขาว

รายละเอียด:

 สร้อยคอวีเชฟจิ๋วดอกไม้ผ้าไหม สีขาว

ขนาดสร้อยคอ กว้าง 2 ซม. สูง 15 ซม. (ไม่รวมสาย) 

น้ำหนักประมาณ 30 กรัม

วัสดุ:

ทำมาจาก ผ้าไหม

 
NL006-08-WHI 110฿
95฿
 
2. no_image สร้อยคอวีเชฟจิ๋วดอกไม้ผ้าไหม สีแดง

รายละเอียด:

 สร้อยคอวีเชฟจิ๋วดอกไม้ผ้าไหม สีแดง

ขนาดสร้อยคอ กว้าง 2 ซม. สูง 15 ซม. (ไม่รวมสาย) 

น้ำหนักประมาณ 30 กรัม

วัสดุ:

ทำมาจาก ผ้าไหม

 
NL006-08-RED 110฿
95฿
 
3. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 10

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T12 150฿
130฿
 
4. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 11

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T12 150฿
130฿
 
5. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 12

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T12 150฿
130฿
 
6. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 13

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T14 150฿
130฿
 
7. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 2

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T4 150฿
130฿
 
8. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 3

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T5 150฿
130฿
 
9. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 4

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T6 150฿
130฿
 
10. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 5

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T6-1 150฿
130฿
 
11. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 6

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T8 150฿
130฿
 
12. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 7

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T9 150฿
130฿
 
13. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 8

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T10 150฿
130฿
 
14. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว ป้ายหนัง 9

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T11 150฿
130฿
 
15. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 นิ้ว รูปหัวใจ 2

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ปักลายรูปหัวใจ
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T1-1 150฿
130฿
 
16. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 10 x 13 ป้ายหนัง

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 10 นิ้ว, ยาว 13 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T2 150฿
130฿
 
17. no_image กระเป๋ายีนส์ สะพายข้าง 11 x 11 นิ้ว

รายละเอียด :

เนื้อผ้ายีนส์ มีป้ายหนัง
กว้าง 11 นิ้ว, ยาว 11 นิ้ว, หนา 0.5 นิ้ว
สายยาว 48 นิ้ว สามารถปรับรูดได้
น้ำหนัก 500 กรัม

 

วัสดุ : 

ผลิตจากผ้ายีนส์
BA012-T15 150฿
130฿
 
18. no_image กระเป๋าสะพายขนาดเล็ก

รายละเอียด:

กระเป๋าขนาดเล็ก ใส่เงิน ใส่โทรศัพท์ และของเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ค่ะ

ไซต์ขนาด : กว้าง 5 นิ้ว x ยาว 5.5 นิ้ว

น้ำหนัก ประมาณ 50 กรัม

สั่งซื้อหลายชิ้นทางร้านจะคละแบบให้นะคะ เนื่องจากมีหลายลายมากค่ะ…
BA014-BLK 40฿
30฿
 
19. no_image กระเป๋าสะพายขนาดเล็กรูปช้าง

รายละเอียด:

กระเป๋าขนาดเล็ก ใส่เงิน ใส่โทรศัพท์ และของเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ค่ะ

ไซต์ขนาด : กว้าง  6 นิ้ว x ยาว 5.2 นิ้ว

น้ำหนัก ประมาณ 50 กรัม

สั่งซื้อหลายชิ้นทางร้านจะคละแบบให้นะคะ เนื่องจากมีหลายลายมากค่ะ…
BA014-BLKE 40฿
30฿
 
20. no_image กระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย 01

รายละเอียด:

ความยาวจากสายลงมา ทั้งหมดประมาณ 60-63 ซม.

ความกว้างประมาณ 35-37 ซม.

วัดแบบไม่รวมสายจะอยู่ที่ ประมาณ 25 ซม.

ทำจากผ้าฝ้าย และไหมเทียม

 

Tags : thai bags ,  Thailand handmade jewelry ,  Thailand fashion jewelry ,  handmade jewelry…
BA011-MIX01 130฿
100฿
 
21. no_image กระเป๋าสะพายไหล่จากผ้าไหมและผ้าฝ้าย 03

รายละเอียด:

ความยาวจากสายลงมา ทั้งหมดประมาณ 60-63 ซม.

ความกว้างประมาณ 35-37 ซม.

วัดแบบไม่รวมสายจะอยู่ที่ ประมาณ 25 ซม.

น้ำหนัก 150 กรัม  โดยประมาณ

ทำจากผ้าฝ้าย และไหมเทียม

 

 
BA011-MIX02 130฿
100฿
 
22. no_image กำไลข้อมือ 8 สาย ประดับด้วยหินกลมฮาวไลท์สีขาว

รายละเอียด

กำไลผลิตจากหินกลมฮาวไลท์สีขาว

โครงกำไลเชือกเทียน

น้ำหนัก 20 กรัม

รอบข้อมือ 15 เซ็นติเมตร

 

วัสดุ : หินฮาวไลท์,หินแตก,หินฟรีฟอร์ม
 
BG006-07 55฿
40฿
 
23. no_image กำไลข้อมือ 8 สาย ประดับด้วยหินกลมฮาวไลท์สีแดง

รายละเอียด

กำไลผลิตจากหินกลมฮาวไลท์สีแดง

โครงกำไลเชือกเทียน

น้ำหนัก 20 กรัม

รอบข้อมือ 15 เซ็นติเมตร

 

วัสดุ : หินฮาวไลท์,หินแตก,หินฟรีฟอร์ม
 
BG006-07 55฿
40฿
 
24. no_image กำไลข้อมือ 8 สาย ประดับด้วยหินฮาวไลท์สีฟ้า

รายละเอียด

กำไลผลิตจากหินฮาวไลท์ สีฟ้า

โครงกำไลเชือกเทียน

น้ำหนัก 20 กรัม

รอบข้อมือ 15 เซ็นติเมตร

 

วัสดุ : หินฮาวไลท์,หินแตก,หินฟรีฟอร์ม
 
BG006-07 55฿
40฿
 
25. no_image กำไลข้อมือ 8 สาย ประดับด้วยหินแตกฟลูออไรด์

รายละเอียด

กำไลผลิตจากหินแตกฟลูออไรด์

โครงกำไลเชือกเทียน

น้ำหนัก 20 กรัม

รอบข้อมือ 15 เซ็นติเมตร

 

วัสดุ : หินฮาวไลท์,หินแตก,หินฟรีฟอร์ม
 
BG006-07 55฿
40฿